hotline
   
 
logo_hason
   
Tel: 04 37853839 | 08 35121725
Email: hason.vn@vnn.vn
trang_chu san_pham lien_he
Tận tâm - Chuyên nghiệp!
NHÀ SẢN XUẤT
 
KHÁCH HÀNG  
   
 
START
   
start1
start2
 
 
Sản phẩm khác
     
MCM Cosmic
Nippon Tanshi
Hozan
Weller
Ondal
Lakes
Judco

MMS Cosmic

nippon

hozan

weller

ondal

Lakes

judco

Fuji
Schunk
Start
       
fuzi
schunk
start
       
 
Ha Noi Office
HCM Office

Address: Lot 12, TT4, Tran Van Lai Rd,Tu Liem, Ha Noi.

 

Address: 69/9, D2 Road, Binh Thanh Dist.,HCM City

Email: hason.vn@vnn.vn
Email: hason-hcm@hason.vn
Tel: 84 24.3785.3839
Tel:84 28 3512 1725
Fax: 84 24 3785 3883
Fax:84 28 3511 8396

HASON Technology& Trading Co., Ltd.