hotline
   
 
logo_hason
   
Tel: 024 37853839 | 028 35121725
Email: info@hason.vn
trang_chu san_pham lien_he
Tận tâm - Chuyên nghiệp!
NHÀ SẢN XUẤT
 
KHÁCH HÀNG  
   
 
SHINMAYWA
     
shinmaywa-01
shinmaywa_02
 
 
Phụ kiên
     
shinmaywa_02
shinmaywa_03
phu_kien_may_cat_tuot_day_dien_tu_dong_shinmaywa
 
Sản phẩm khác
     
MCM Cosmic
Nippon Tanshi
Hozan
Weller
Ondal
Lakes
Judco

MMS Cosmic

nippon

hozan

weller

ondal

Lakes

judco

Fuji
Schunk
Start
       
fuzi
schunk
start
       
 

HASON Technology& Trading Co., Ltd.