logo_hason
   
Tel: 024 37853839 | 028 35121725
Email: info@hason.vn
trang_chu san_pham lien_he
Tận tâm - Chuyên nghiệp!
hotline
NHÀ SẢN XUẤT
 
KHÁCH HÀNG  
   
 
ShinMaywa
   
shinmaywa-01
shinmaywa_02
shinmaywa_03
shinmaywa_04
Kodera
   
kodera_01
kodera_02
kodera_03
kodera_04
Muromoto
     
muromoto_01
muromoto_02
muromoto_03
muromoto_04
HellermannTyton
     
HellermannTyton_01
hellermanntyton_02
hellermanntyton_03
 
Other
     
MCM Cosmic
Nippon Tanshi
Hozan
Weller
Ondal
Lakes
Judco
MMS Cosmic
nippon
hozan
weller
ondal
Lakes
judco
   
 

HASON Technology& Trading Co., Ltd.